Nyomtatás

Egy százalék

Adószámunk: 18496505-1-07

Támogassa a "Gólyafészek" Alapítvány munkáját adója egy százalékának felajánlásával!

Az 1% felajánlásának menete:

Felajánlásáról az SZJA-bevallással együtt, vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Elektronikusan (amennyiben rendelkezik elektronikus tárhellyel):

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

Meghatalmazott általi benyújtás:

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK, AKI ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL SEGÍTI A MUNKÁNKAT!