Egy százalék

Adószámunk: 18496505-1-07

Támogassa a "Gólyafészek" Alapítvány munkáját adója egy százalékának felajánlásával!

Az 1% felajánlásának menete:

Felajánlásáról az SZJA-bevallással együtt, vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Elektronikusan (amennyiben rendelkezik elektronikus tárhellyel):

  • az e-SZJA webes felületen ide kattintva, az online kitöltő segítségével, vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve, vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Meghatalmazott általi benyújtás:

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK, AKI ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL SEGÍTI A MUNKÁNKAT!